 3 FRONT_CIAŁO
    1. w użyciu liczebnikowym:
      1. <<odnosi się do liczebnika głównego - 8>>
        osiem

PRZYKŁADY

  1. Kangur skacze nawet osiem metrów.