 5 FRONT_CIAŁO
 1. o ruchu
  1. w użyciu czasownikowym:
   1. <<odnosi się do sytuacji, w której jakiś płyn lub sypka substancja wydostaje się z naczynia, w którym wcześniej się znajdowała>>
    rozlać, wylać, wysypać
 2. o przestrzeni
  1. w użyciu czasownikowym:
   1. <<odnosi się do sytuacji, kiedy coś obejmuje coraz to większy obszar wystepowania>>
    rozprzestrzeniać się
  2. w użyciu przymiotnikowym:
   1. <<określa coś, co jest znane i występuje w wielu miejscach>>
    popularny

PRZYKŁADY

 1. o ruchu
 2. Jabłka się rozsypały na ziemię, trzech chłopaków wrzucało jabłka do kosza, natomiast czwarty chłopak nie pomagał im w zbieraniu jabłek.

 3. o przestrzeni
 4. Chaplin był pierwszym aktorem komediowym, od niego komedia stała się popularna, a on sławny.