 Z FRONT_CIAŁO
 1. o ludziach
  1. w użyciu rzeczownikowym:
   1. <<odnosi się do grupy ludzi działającej wspólnie i wykonującej tę samą pracę>>
    zespół, grupa
 2. o szkole
  1. w użyciu rzeczownikowym:
   1. <<odnosi się do uczniów, którzy stanowią odrębny oddział na poszczególnym etapie nauczania w szkole>>
    klasa
 3. o czynności
  1. w użyciu czasownikowym:
   1. <<odnosi się do sytuacji, kiedy ktoś wykonuje coś lub wytworzy jakiś przedmiot>>
    wykonać
 4. o chorobie
  1. w użyciu rzeczownikowym:
   1. <<odnosi się do grupy objawów związanych z jakąś chorobą>>
    zespół

PRZYKŁADY

 1. o ludziach
 2. W Pracowni Lingwistyki Migowej pracuje zespół złożony ze słyszących i Głuchych, który bada język migowy.

 3. o szkole
 4. Moja klasa chce zostać w szkole, wiem o tym, ale ja wolę pójść do pracy.

 5. o czynności
 6. Jeśli będę się ciągle spóźniać, to szef może na mnie nakrzyczeć, ale ja dobrze wykonuję swoją pracę. Na przerwę pójdę, kiedy chcę, nawet na godzinę, dwie, wpadnę do kolegów na pogawędkę.

 7. o chorobie
 8. Do szkoły integracyjnej chodzą dzieci z Zespołem Downa.