 C DŁOŃ_WEW
    1. w użyciu czasownikowym:
      1. <<odnosi się do czynności polegającej na tym, że ktoś porusza swoim ciałem w rytm muzyki>>
        tańczyć

PRZYKŁADY

  1. Może trzeciego lipca pójdziemy razem uczyć się tańczyć? Wieczorem, od godziny siódmej do dziewiątej?