 5 POLICZEK
  1. w użyciu przymiotnikowym:
   1. <<odnosi się do obiektów i zjawisk, które podobają się nadawcy >>
    ładny, piękny, śliczny
   2. <<odnosi się do kogoś, kto sprawia estetyczne wrażenie, odznacza się nienagannym wyglądem>>
    ładny, piękny, śliczny
  2. w użyciu przysłówkowym:
   1. <<charakteryzuje sytuacje, procesy i działania, które podobają się nadawcy>>
    ładnie, pięknie, ślicznie

PRZYKŁADY

 1. Dziś rano wstałem i chciałem pojechać do centrum, ale zastanawiałem się, czy lepiej pójść pieszo, czy pojechać autobusem. Dziś jest ładna pogoda, więc pójdę pieszo.