 B PALCE
 1. o cechach
  1. w użyciu przymiotnikowym:
   1. <<odnosi się do co najmniej dwóch obiektów, które mają jakąś wspólną cechę, tak że jeden z nich przypomina pozostałe>>
    podobne
   2. <<odnosi się do obiektu, który dzieli z innymi obiektami jakąś wspólną cechę lub je przypomina>>
    podobny
  2. w użyciu partykułowym:
   1. <<służy do wyrażenia tego, że ktoś nie jest pewny, co do prawdziwości zaistnienia jakiegoś zdarzenia lub stanu rzeczy>>
    podobno
 2. o stopniu pewności
  1. w użyciu partykułowym:
   1. <<służy do wyrażenia tego, że przypuszczenie nadawcy o jakimś stanie rzeczy jest prawdziwe i że nie ma podstaw, by twierdzić, że to, co mówi, jest nieprawdą>>
    prawdopodobnie
   2. <<służy do wyrażenia tego, że nadawca zna komunikowaną informację z cudzej relacji i w związku z tym nie jest pewny, czy jest ona prawdziwa>>
    podobno
 3. o religii
  1. w użyciu czasownikowym:
   1. <<odnosi się do działania polegającego na tym, że w konfesjonale ktoś wyznaje swoje grzechy>>
    spowiadać się
  2. w użyciu rzeczownikowym:
   1. <<odnosi się do wyznania grzechów w konfesjonale>>
    spowiedź

PRZYKŁADY

 1. o cechach
 2. Nie pamiętam kim chciałam być z zawodu jak byłam większa, ale pamiętam, że jak byłam mała, podobno chciałam być aktorką. Słyszałam, że to ciężka praca.

 3. o stopniu pewności
 4. Dawniej w Chorwacji był pałac, prawdopodobnie z przełomu XVI i XVII wieku. Teraz budynek zmieniono na siedzibę Uniwersytetu Medycznego.

 5. o religii
 6. Przed ślubem trzeba iść do spowiedzi.