 5 TORS
  1. w użyciu czasownikowym:
   1. <<charakteryzuje sytuację, kiedy coś wywołuje w kimś uczucie przygnębienia>>
    być przykro
  2. w użyciu rzeczownikowym:
   1. <<odnosi się do emocji związanej ze stanem przygnębienia>>
    przykrość

PRZYKŁADY

 1. Córka zwróciła mi uwagę, że jej przykro. Zdenerwowałem się i krzyczałem na tatę, bo powiedział dzieciom, że rodzice nie słyszą i że ja sobie nie poradzę.