 B FRONT_CIAŁO
    1. w użyciu rzeczownikowym:
      1. <<odnosi się do ceremonii religijnej w kościołach chrześcijańskich, ustanowionej na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy>>
        msza

PRZYKŁADY

  1. Dawno temu, gdy jeszcze byłam panną, poszłam razem z koleżanką do kościoła. Po mszy zauważyłam czołgi stojące na ulicy i byłam zdziwiona. Okazało się, że już wprowadzili stan wojenny.