 N1 FRONT_CIAŁO
  1. w użyciu czasownikowym:
   1. <<odnosi się do działania, polegającego na tym, że ktoś oddziela części czegoś przy użyciu ostrego narzędzia, na przykład noża lub nożyczek>>
    obciąć
  2. w użyciu rzeczownikowym:
   1. <<odnosi się do kolejnego fragmentu filmu emitowanego w telewizji>>
    odcinek filmu
   2. <<odnosi się do wyodrębnionej części jakiejś całości>>
    fragment

PRZYKŁADY

 1. Idąc, duży miś zauważył, że w płocie brakuje jednego fragmentu.