 Z FRONT_CIAŁO
  1. w użyciu przysłówkowym:
   1. <<odnosi się do bardzo małego odcinka czasu lub przestrzeni>>
    trochę
   2. <<odnosi się do bardzo małego odcinka czasu>>
    zaraz, chwila

PRZYKŁADY

 1. W czasie wolnym lubię chwilę spacerować.