 B1 FRONT_CIAŁO
  1. w użyciu czasownikowym:
   1. <<odnosi się do sytuacji, kiedy ktoś, naciskając odpowiedni pedał, powoduje, że samochód, który znajduje się w ruchu zaczyna zwalniać>>
    hamować
   2. <<odnosi się do sytuacji, kiedy ktoś, naciskając odpowiedni pedał, powoduje, że samochód, zaczyna poruszać się szybciej>>
    przyspieszać

PRZYKŁADY

 1. Głuchy jechał samochodem, przyspieszył, wciskając gaz do dechy. Gdy zatrzymał go policjant, Głuchy pokazał, że nie słyszy, policjant mu darował.