 Z PALCE5
 1. o efekcie działania
  1. w użyciu czasownikowym:
   1. <<odnosi się do sytuacji, w której jakaś osoba doprowadziła swoje działania do pożądanego efektu, mimo trudności>>
    odnieść sukces
   2. <<odnosi się do sytuacji polegającej na tym, że ktoś uzyskuje pozytywny wynik egzaminu>>
    zdać
   3. <<odnosi się do działania polegającego na tym, ze ktoś uzyskuje najlepszy wynik w jakieś rywalizacji i otrzymuje za to nagrodę>>
    wygrać
   4. <<odnosi się do sytuacji, w której jakieś działanie zakończyło się pożądanym efektem mimo trudności>>
    udać się
  2. w użyciu rzeczownikowym:
   1. <<odnosi się do pozytywnego wyniku jakiegoś działania>>
    sukces
 2. o zdolnościach
  1. w użyciu czasownikowym:
   1. <<odnosi się do sytuacji polegającej na tym, że ktoś jest zdolny wykonać jakąś czynność ze względu na swoje kwalifikacje lub umiejętności>>
    potrafić

PRZYKŁADY

 1. o efekcie działania
 2. Jedenaście miesięcy byłem bezrobotny. Potem szukałem pracy i udało mi się - znalazłem pracę w fabryce perfum.

  Dzisiaj będzie mecz, jestem ciekawa kto wygra.

  Wyrzucili mnie, więc przeniosłem się do Krakowa, gdzie zdałem pierwszą, drugą i trzecią klasę w zawodówce o kierunku tkactwo.

 3. o zdolnościach
 4. Ugotować zupę? Potrafię.