 V FRONT_CIAŁO
    1. w użyciu czasownikowym:
      1. <<odnosi się do czynności polegającej na tym, że ktoś stara się odnaleźć kogoś lub coś>>
        szukać

PRZYKŁADY

  1. Jedenaście miesięcy byłem bezrobotny. Potem szukałem pracy i udało mi się - znalazłem pracę w fabryce perfum.