 5/CC FRONT_CIAŁO
  1. w użyciu rzeczownikowym:
   1. <<odnosi się do zbioru liter jakiegoś systemu pisma stosowanego do zapisu języka>>
    alfabet
  2. w użyciu czasownikowym:
   1. <<odnosi się do czynności polegającej na tym, że ktoś wymienia kolejno litery wyrazu podając sposób jego zapisu>>
    literować
   2. <<odnosi się do czynności polegającej na tym, że ktoś za pomocą alfabetu manualnego wymienia kolejno litery wyrazu podając sposób jego zapisu>>
    palcować

PRZYKŁADY

 1. Nauczyciel tłumaczy dzieciom alfabet, a one patrzą i słuchają.