 N FRONT_CIAŁO
  1. w użyciu czasownikowym:
   1. <<odnosi się do sytuacji polegającej na tym, że ktoś jest członkiem jakieś organizacji lub grupy nieformalnej>>
    należeć (do czegoś)
   2. <<odnosi się do sytuacji, polegającej na tym, że ktoś bierze udział w jakimś działaniu lub przedsięwzięciu>>
    uczestniczyć
   3. <<odnosi się do sytuacji, gdy coś jest własnością jakiejś osoby>>
    należeć

PRZYKŁADY

 1. Szkocja należy do Wielkiej Brytanii.