 B1 FRONT_CIAŁO
  1. w użyciu przysłówkowym:
   1. <<charakteryzuje działanie jakiejś osoby jako niewłaściwe lub naganne>>
    źle
  2. w użyciu przymiotnikowym:
   1. <<odnosi się do zjawisk i działań, co do których nadawca uważa, że są niewłaściwe, naganne, krzywdzące>>
    zły

PRZYKŁADY

 1. Dziadek czuł się źle, potem coraz gorzej i gorzej, więc pojechał do szpitala.