 N1 CZOŁO
    1. w użyciu rzeczownikowym:
      1. <<odnosi się do systemu społeczno-ekonomicznego, kładącego nacisk na dzielenie wszelkich dóbr równo na wszystkich obywateli, a także zniesienie różnic klasowych>>
        komunizm

PRZYKŁADY

  1. Po skończeniu szkoły masz trzy miesiące czasu na szukanie pracy. Ja, chroniąc siebie, szukałam pracy. Jeżeli nie masz pracy, wsadzą cię do więzienia na trzy miesiące. Tak było za komuny.