 V GŁOWA
    1. w użyciu czasownikowym:
      1. <<odnosi się do czynności polegającej na tym, że ktoś stara się odnaleźć kogoś lub coś>>
        szukać

PRZYKŁADY

  1. Chłopiec wyglądał przez okno szukając żaby. Pies wyskoczył przez okno i też szukał żaby.