 N FRONT_CIAŁO
  1. w użyciu czasownikowym:
   1. <<odnosi się do sytuacji polegającej na tym, że ktoś zmienia swoją pozycję z wertykalnej na horyzontalną>>
    kłaść się, położyć się
   2. <<odnosi się do czynności polegającej na tym, że ktoś przebywa w pozycji horyzontalnej>>
    leżeć
   3. <<odnosi się do sytuacji polegającej na tym, że ktoś kładzie jakiś przedmiot w jakimś miejscu>>
    położyć

PRZYKŁADY

 1. Mama nie ma pieniędzy na naprawę zepsutego implantu, więc implant leży nieużywany do dziś.