 5 POLICZEK
    1. w użyciu przysłówkowym:
      1. <<charakteryzuje sytuację, w której to samo zdarzenie, działanie lub stan powtarza się każdego dnia>>
        codziennie

PRZYKŁADY

  1. Codziennie z głuchymi we troje gramy w karty, w grę „tysiąc”.