 5 FRONT_CIAŁO
    1. w użyciu czasownikowym:
      1. <<odnosi się do sytuacji polegającej na tym, że ktoś odczuwa lęk lub strach>>
        bać się

PRZYKŁADY

  1. Spotkałem czternastu wysokich Rosjan, stanowczo powiedziałem, że ich przepraszam, ale muszą odejść i nie mogą tu być. Poszli. W środku naprawdę się bałem, ale wytrzymałem i to powiedziałem.