 5/CC FRONT_CIAŁO
    1. w użyciu rzeczownikowym:
      1. <<odnosi się do wykwalifikowanej osoby udzielającej porad prawnych i prowadzącej sprawy sądowe klientów>>
        adwokat

PRZYKŁADY

  1. Na ważne sprawy, na przykład do urzędu lub do adwokata idę razem z tłumaczem.