 B1 TORS
 1. o edukacji
  1. w użyciu rzeczownikowym:
   1. <<odnosi się do formy sprawdzenia przez ekspertów czyichś umiejętności lub wiedzy w jakieś dziedzinie>>
    egzamin
 2. o śmierci
  1. w użyciu rzeczownikowym:
   1. <<odnosi się do miejsca wykopanego w ziemi, w którym chowa się zmarłych>>
    grób
   2. <<odnosi się do obrzędu religijnego lub uroczystości organizowanych z powodu czyjejś śmierci>>
    pogrzeb

PRZYKŁADY

 1. o edukacji
 2. Przyszedłem na egzamin, przeczytawszy książkę, na egzaminie była o niej rozmowa. Teraz, po egzaminie, czekam na wyniki.

 3. o śmierci
 4. W Święto Zmarłych zapalamy świeczki na grobach.