 G| TORS
  1. w użyciu czasownikowym:
   1. <<odnosi się do sytuacji polegającej na tym, że ktoś czyni wobec kogoś złośliwe uwagi lub zachowuje się prowokacyjnie>>
    dokuczać
   2. <<odnosi się do sytuacji polegającej na tym, że ktoś ocenia negatywnie czyjeś słowa, zachowanie lub jego poglądy>>
    krytykować

PRZYKŁADY

 1. Napisałem na spokojnie pracę i przekazałem nauczycielce, a jutro wynik był taki, że napisałem na ocenę celującą - najlepiej ze wszystkich. W konsekwencji nauczycielka skrytykowała uczniów, że słabo wypadli.